Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :300                                   

Karar Tarihi  :14/07/2016                       

KONUSU:

         2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         c) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçe gelir tarifelerine ek olarak almış olduğu 06.05.2016 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi   

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2016 tarihli raporunda;