Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :300                

Karar Tarihi  :13/08/2015    

KONUSU:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce rehberlik ve gözetim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  2(iki) adet binek aracın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17/09/2014 - 5234/4 md) gereğince temini hususunun görüşülmesi

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10/08/2015 tarihli ve 42743108-020-2966 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce rehberlik ve gözetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 2(iki) adet binek araca ihtiyaç vardır. Araçların temini için 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.Maddesi (Değişik: 17/09/2014 - 5234/4 md) gereğince Meclis Kararı oluşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle yazımızın, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce rehberlik ve gözetim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  2 (iki) adet binek aracın 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17/09/2014 - 5234/4 md.) gereğince temin edilmesine; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.