Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 300                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      j) Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 1097 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

       23.08.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-4965 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 1097 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-4965 sayılı yazısında;