Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                        

                                                                                                          T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 300                           

Karar Tarihi : 13/12/2018               

KONUSU:


    2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

e) Bodrum İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2018 tarihli raporunda;