Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :301                                   

Karar Tarihi  :14/07/2016                       

KONUSU:

         2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bistro masa ve şişme oyun parklarına ait 2016 yılında uygulanacak ek gelir tarife teklifinin görüşülmesi    

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2016 tarihli raporunda;