Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        : 30                

Karar Tarihi :14/01/2016       

KONUSU:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi amacı ile ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet resmi hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi

     Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 06/012016 tarihli ve 41581300-934.01-39 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Daire Başkanlığımız çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi amacı ile Devlet Malzeme Ofisinden 1 (bir) adet resmi hizmet aracı alımı yapılabilmesi için yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi amacı ile Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 (bir) adet binek tipi resmi hizmet aracı alımı yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.