Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :30                             

Karar Tarihi :15/04/2014                

KONUSU:

27/6/1989 TARİHLİ VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 15’İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE SOSYAL DENGE TAZMİNATININ ÖDENMESİ

                İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 11/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

               6360 Sayılı yasa ile 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimine müteakip, Muğla İl Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesine dönüşmüştür.

               İşçi statüsü dışında kalan Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda düzenlenmiştir.

               Muğla Büyükşehir Belediyesinde 4688 sayılı yasanın 32. maddedeki hükmü uyarınca görev yapan kumu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine ve toplu sözleşme yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ e yetki verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.