Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :30                 

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

GÜNDEM

        06/02/2015 tarihinde gönderilen 29 maddelik ana gündeme “Plan ve Bütçe Komisyon Raporu a)Büyükşehir Belediyesince yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde, Elektronik Muğla Kent Kart ile Belediye araçlarını kullanan vatandaşlarımıza 20 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere ilk elektronik kart okutma süresinden başlayarak 60 dakika içinde ikinci binişlerde %50 indirimli seyahat hizmeti sunulması” konusu ilave edilmesi ile;

Kararın devamı için tıklayınız.