Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 30                            

Karar Tarihi : 11/01/2018              

KONUSU:

        Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi.

 

         Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı toplantısına katılamayan;

      Behçet SAATCI, Muhammet Ali ACAR, Kamil CEYLAN, Yakup OTGÖZ, Ali Fuat FİDAN, Hakkı Şevket BAYINDIR, İsmet Kamil ÖNER, Uysal AVCI, Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, Eyüp KATIRCI, Mustafa SARUHAN, Onat AKDU,  Mesut KARATAŞ ve Muhsin VURAL’ın mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.