Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :302                           

Karar Tarihi  :14/07/2016               

KONUSU:

        3.Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi

        a)Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek kıyı tesislerinin işletme esaslarını belirlemek üzere hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı Tesisleri İşletme Yönetmeliği”nin görüşülmesi

Ulaşım Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;

Ulaşım Komisyonu 22/06/2016 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 01/06/2016 tarih ve 22852255-301.03-601 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında Ulaşım Komisyonuna havale edilen "Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek kıyı tesislerinin işletme esaslarını belirlemek üzere hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı Tesisleri İşletme Yönetmeliği” nin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 01/06/2016 tarih ve 22852255-301.03-601 sayılı yazısında;