Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :302                            

Karar Tarihi  :13/08/2015                

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 2361 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 15/4 Bağımsız Bölüm numaralı işyerini ve Seydikemer İlçesi Kemer Mahallesi 101 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan (A) Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümün ekli krokideki taralı alanın dışında kalan alanın “Tahsilat Ofisi” olarak, Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 405 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve ekli krokide 1 ve 2 numara ile gösterilen işyerlerinin “Kaynak Atölyesi” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/08/2015 tarihli ve 47720051-301.01-1673 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlmiz Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 2361 parsel numaralı 215,00 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz, Seydikemer İlçesi Kemer Mahallesi 101 ada 1 parsel numaralı 2.247,00 m² yüzölçümlü Üçer Katlı (A) Blok Kargır Belediye Hizmet Binası ve (B) Blok Kargır İşhanı niteliğindeki taşınmaz ve Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 405 ada 1 parsel numaralı 5.929,44 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazlar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin 11/08/2015 tarih ve  1640/7013 sayılı yazısı ile adı geçen taşınmazlardan Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 2361 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 15/4 Bağımsız Bölüm numaralı işyerini ve Seydikemer İlçesi Kemer Mahallesi 101 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan (A) Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümün ekli krokideki taralı alanın dışında kalan alanın “Tahsilat Ofisi” olarak, Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 405 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve ekli krokide 1 ve 2 numara ile gösterilen işyerlerinin “Kaynak Atölyesi” olarak kullanılmak üzere tahsisi talep edilmiştir. Tahsis talebi Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; adı geçen taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 2361 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 15/4 Bağımsız Bölüm numaralı işyerini ve Seydikemer İlçesi Kemer Mahallesi 101 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan (A) Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümün ekli krokideki taralı alanın dışında kalan alanın “Tahsilat Ofisi” olarak, Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 405 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve ekli krokide 1 ve 2 numara ile gösterilen işyerlerinin “Kaynak Atölyesi” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesine; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

Ek için tıklayınız.