Geri Tüm Meclis Kararları

 

                                                                                                          T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 302                            

Karar Tarihi : 13/12/2018  

KONUSU:


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

g) Ula İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.                       

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2018 tarihli raporunda;