Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :303                                                        

Karar Tarihi  :14/07/2016                                            

KONUSU:

         Datça İlçesi, İskele – Reşadiye, İskele – Eski Datça, İskele – Kargı, İskele Mesudiyeliler Kooperatifi, İskele – Petya Sitesi, İskele – Denizliler Sitesi toplu taşıma hatlarında ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan devam etmesini sağlamak için, Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulunca belirlenen hatlarda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca (10) yıl süreli özel halk aracı ihalesi yapılması hususunun görüşülmesi

         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 29/06/2016 tarihli ve 46539836-050-01-6075 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

        Kararın devamı için tıklayınız.