Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :303                

Karar Tarihi  :13/08/2015    

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri

Behçet SAATÇİ, Mehmet Halil DOĞAN, Mehmet Yılmaz CESUR, Mehmet KOCADON, Muhammet Ali ACAR, Mehmet OKTAY,  Ali Fuat FİDAN, Yakup OTGÖZ,  Hasan Haşmet IŞIK, Muhammet ŞAŞMAZ, Mehmet DEMİR ve Muhsin VURAL’ın mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.