Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 303                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

        Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Fethiye İlçesi Göcek Mahallesinde bulunan ve ek-1 listede mülkiyet bilgileri ile halihazırdaki iştigal konuları belirtilen taşınmazların, belirtilen tahsis konularına göre mevcut kira süresinin sona ermesine müteakiben 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi. 

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18/08/2017 tarih ve 47720051-301.01/2080 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;