Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                                                           T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 303                           

Karar Tarihi : 13/12/2018  

KONUSU:


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

h) Ortaca İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. 

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2018 tarihli raporunda;