Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :304                              

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

             Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından, kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya edilmeyen taşınmazların Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Meclis’e havaleli yazı ekinde sunulan Devir Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Kavaklıdere Belediyesi Tüzel Kişiliği adına tashihen devrinin görüşülmesi.

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/06/2016 tarihli ve 47720051-301.01-1941 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 


           Ek için Tıklayınız.