Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :304                

Karar Tarihi  :13/08/2015  

KONUSU:

Gün Tespiti

Bir dahaki meclis toplantısının 10 Eylül 2015, Perşembe günü, saat: 14:00’te yapılmasına   OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.