Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 304                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

     Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan, İlimiz Yatağan İlçesi Gökpınar Mahallesi 931 parsel numaralı 2.114,76 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesi uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi. 

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18/08/2017 tarih ve 47720051-301.01/2081 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız