Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :306                  

Karar Tarihi  :14/07/2016       

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcılığı (İdari) bünyesinde bulunan Ulaşım Dairesi Başkanlığının 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik) bünyesine alınmasını ve Belediyemiz organizasyon şemasının bu şekli ile güncellenmesi hususunun görüşülmesi

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarihli ve 13456491-907.02-2757 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;