Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 306                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

         Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan, İlimiz, Milas İlçesi Bağdamlar Mahallesi 907 parsel numaralı 1.505,00 m² yüzölçümlü arsa  vasıflı  taşınmaza  “açık düğün salonu” yapılarak kullanılması koşulu ile teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Milas Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.   

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18/08/2017 tarih ve 47720051-301.01/2088 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;