Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                         

                                                                                                           T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 306                            

Karar Tarihi : 13/12/2018 


KONUSU: 

       

  2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

j) Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi             

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2018 tarihli raporunda;