Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :307                                                        

Karar Tarihi  :14/07/2016                                            

KONUSU:

         Muğla İl genelinde uygulanan ücret tarifelerinde belirli bir standardın sağlanması ve Fethiye İlçesi toplu taşıma hatlarındaki ücret tarifelerinin belirlenmesi amacıyla, Ulaşım Dairesi Başkanlığına düzenlenerek sunulan Ek Teknik Rapor doğrultusunda, Ek Ücret Tarifelerinin Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi 

         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarihli ve 46539836-050-01-6194 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;