Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


Karar No      :307

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

b) Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde bulunan "Dağdelen" sokak isminin talep üzerine eski      ismi olan "Çatalkaya" olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi


İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/08/2015 tarihli raporunda;

20/08/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 31/07/2015 tarih ve 64061556-301.01-2015-872 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.08.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde bulunan "Dağdelen" sokak isminin talep üzerine eski ismi olan "Çatalkaya" olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi: 07/07/2015 tarih ve 127 sayılı Menteşe İlçe Belediyesi Meclis Kararı.  

Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde bulunan "Dağdelen" sokak isminin talep üzerine eski ismi olan "Çatalkaya" olarak değiştirilmesine yönelik Menteşe İlçe Belediye Meclisinin ilgi kararı yazımız ekinde sunulmaktadır. Anılan kararın onaylanması için konunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini uygun görüşle arz ederim. Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Meclise sunulan yukarıda metni yazılı “Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde bulunan "Dağdelen" sokak isminin talep üzerine eski ismi olan "Çatalkaya" olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi” teklifi; komisyonumuzca incelenmiş olup, söz konusu sokak isim değişikliği işleminin UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde bulunan "Dağdelen" sokak isminin talep üzerine eski ismi olan "Çatalkaya" olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


İmar ve Bayındırlık Komsiyon Raporu için tıklayınız..