Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 307                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

          İlimiz Fethiye İlçesi merkezinde bulunan meri imar planlarında ‘Otopark Alanı’ olarak tanımlı olan; Ek’te sunulan krokilerde belirtilen araç park yerlerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi ile “Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir” hükümleri doğrultusunda yıllık kira bedeli olarak 1000 (Bin) TL ücret ile belirlenen ÜFE oranına göre artırımı yapılarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10  (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

      Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 06/09/2017 tarih ve 21365915-622.01-16737 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;