Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :308                              

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

             Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi 1254 ada 1 parsel numaralı 459,05 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 103/800 hissesinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince satılması hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarihli ve 47720051-756.02/1966 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.