Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 308                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

     Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından paylaşıma konu edilen ancak eksik bilgi nedeni ile tescili sağlanamayan ve komisyonca değerlendirilmeyen ek-1 listedeki taşınmazların Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince ilgili Tüzel Kişilikler adına devredilmesi hususunun görüşülmesi.   

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/09/2017 tarih ve 47720051-301.01/2172 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;