Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :309                                                        

Karar Tarihi  :14/07/2016                                            

KONUSU:

         Belediyemiz sınırları içinde İlimiz Marmaris İlçesinde bulunan 17.05.2016 tarih ve 2016/5-122 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile tespite konu; Siteler Mahallesinde: 242 Sokak, İçmeler Mahallesi Maliye Kampı Önü toplam 46 araçlık yol üstü araç park yerlerinin yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin %10 unun belediyemize aktarılması karşılığında 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’e işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi teklifi

        Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarihli ve 21365915-050.04-6223 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.