Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 309                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                  

KONUSU:

        Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altındaki Bodrum Limanında yer alan ve ekli krokide taralı olarak gösterilen 40,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın iki (2) yıl süreliğine büro/ofis olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.    

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/09/2017 tarih ve 47720051-301.01/2173 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;