Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 31                                    

Karar Tarihi  : 12/01/2017                      

KONUSU:

            Sermayesinin %71,5239 oranına Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 01.09.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile 10.05.2016 tarihindeki Olağan Genel Kurulunda ana sözleşmesinde yapılan değişiklikle şirketin amaç ve konuları arasına alınan Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile ilgili yapılacak faaliyetler için doğan nakit ihtiyacı adına sermaye artışına gidilmesi gerektiği belirlenerek 400.434,81 TL olan sermayesinin 2.000.000,00 TL’ye çıkarılması kararlaştırılmış ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.09.2016 tarih ve 386 nolu kararı ile kabul edilmiştir. Şirket yönetim kurulunun 31.10.2016 tarih ve 15 nolu kararı ile diğer ortaklar tarafından kullanılmayan 182.840,14 TL’lik rüçhan hakkının şirket yönetim kurulunun 09.01.2017 tarih ve 2017/04 sayılı yazısıyla talep ettiği şekilde şirketin en büyük ortağı olan Muğla Büyükşehir Belediyemizce Türk Ticaret Kanununun 591. Maddesi doğrultusunda kullanılması ve 182.840,14 TL’nin Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi hesabına peşin ve nakden ödenmesi hususunun görüşülmesi.   

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10/01/2017 tarih ve 79556812-851.04-129  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.