Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :310                                                        

Karar Tarihi  :14/07/2016                                            

KONUSU:

         Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapımı Bakım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan 15.01.2016 Tarih 2016/1-14 sayılı UKOME kararı bulunan Ula ilçesi Akyaka Mahallesi Atatürk Caddesi Düzenleme Kesin Projesi’nde yer alan Atatürk Caddesi üzerindeki yol üstü otopark alanlarının yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin %10 unun belediyemize aktarılması karşılığında 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’e işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi teklifi

      Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarihli ve 21365915-050.04-6220 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

      Kararın devamı için tıklayınız.