Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :3                              

Karar Tarihi :15/04/2014             

KONUSU:

1. BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ

              1.  Başkan vekilliğine yapılan gizli oylama sonunda Cumhur ÇOBAN 11 boş oy ve

1 geçersiz oya karşılık 54 geçerli oyla OYÇOKLUĞU İLE SEÇİLMİŞTİR.