Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 310                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

         İlimiz Bodrum İlçesi Karakaya (Gümüşlük) Mahallesi 335 ada 3 parsel numaralı 604,34 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda bulunan binanın önceki yıllarda kurs yeri olarak kullanılan alanlarının 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/09/2017 tarih ve 47720051-301.01/2174 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız