Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 3                                 

Karar Tarihi   : 11/01/2018                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) 1/5000 ölçekli Dalaman Nazım İmar Planı Revizyonunun 12.10.2017 tarihli ve 324 sayılı Meclis kararı sonucunda değiştirilerek onaylanan kısımlarına dair toplam iki adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.    

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.12.2017 tarihli raporunda;

    28.12.2017 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2017 tarih ve 53618066-310.99-7546 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “1/5000 ölçekli Dalaman Nazım İmar Planı Revizyonunun 12.10.2017 tarihli ve 324 sayılı Meclis kararı sonucunda değiştirilerek onaylanan kısımlarına dair toplam iki adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2017 tarih ve 53618066-310.99-7546 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.