Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 3                     

Karar Tarihi   : 09/01/2020             


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

    b) Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 35, 36 ve 37 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.           

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.12.2019 tarihli raporunda;