Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :331                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          i)Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 116 ada 1 parsel numaralı 16.073,13 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın “Solar Tesisi” kurulması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.08.2016 tarihli raporunda;    

         09/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/07/2016 tarih ve 47720051-301.01-2031 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 116 ada 1 parsel numaralı 16.073,13 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın “Solar Tesisi” kurulması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/07/2016 tarih ve 47720051-301.01-2031 sayılı yazısında;