Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        : 31                         

Karar Tarihi : 14/01/2016          

KONUSU:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerinin yürütmekte olduğu hizmetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan; 6 (altı) adet cenaze nakil aracı, 2 (iki) adet panel hizmet aracı, 3 (üç) adet motorsiklet, 1 (bir) adet ambulans, 1 (bir) adet binek otomobil ve 5 (beş) adet kamyonun satın alınması hususunun görüşülmesi.

              Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2016 tarihli ve 31514194-301.05-35 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.