Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :31                            

Karar Tarihi :15/04/2014              


KONUSU:

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ YENİ DÖNEM MECLİSİ İÇİN ÜYE SEÇİLMESİ

              Tarihi Kentler Birliği Yeni Dönem Meclisi üyeliği için belediye meclis üyelerimiz arasından İsmet Kamil ÖNER, Turgut ERSOY, Mehmet DEMİR asil üye, Mehmet Ali AVCI ve Cumhur Gürsel DEMİRCİ yedek üye olarak OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.