Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :31                                          

Karar Tarihi :10/02/2015                           

KONUSU:

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, ULAŞIM KOMİSYONU VE TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONUNUN MÜŞTEREK KOMİSYON RAPORU

  1. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİ ALANINDAKİ YOLLARIN BELİRLENMESİ   

CHP Grubu olarak Şakir ÖZDEMİR tarafından Meclise sunulan önerge ile;

Gündemin 1. Maddesiyle ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından il Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne Büyükşehir Yasasının 7. ve 27. maddesine açıklık getirilmek üzere görüş sorulmuştur. Meclisimizin hukuki ve cezai durumla karşılaşmaması anlamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sorulan görüşün beklenmesi gerekmektedir. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden sorulan görüşün cevabının gelmesine kadar bu konuda karar alınmamasını, kararın ertelenmesini talep ediyoruz. Denilmektedir.

Önerge ile ilgili Meclisimizce yapılan değerlendirmede;

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden gelecek görüşün beklenmesine ve görüş doğrultusunda karar alınmasına; Mehmet KOCADON, Muhammet Ali ACAR, İsmet Kamil ÖNER, Mehmet OKTAY, Ali Fuat FİDAN, Mesut KARATAŞ ve Mehmet Yılmaz CESUR’un red oylarına karşılık  OYÇOKLU İLE KARAR VERİLDİ.