Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 311                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

        İlimiz, Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1095 ada, 86 parsel, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mahallesi, 726 ada, 17 parsel, Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 4 ada, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 97, 99, 105, 106, 108, 112, 114, 116, 117, 125, 126 parseller, 20 ada, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 39, 40, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 parseller, 21 ada, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 35, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73 parseller, 22 ada 4, 5, 25, 26 parseller, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 137 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/09/2017 tarih ve 87026510-310.05.01-5610 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız