Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 31                  

Karar Tarihi  : 08/02/2018    

KONUSU:

Gündem

02/02/2018 tarihinde duyurulan 4 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;