Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :313                                       

Karar Tarihi  :14/07/2016                           

KONUSU:

           İlimiz Bodrum İlçesi Yeniköy (Karaova) Mahallesi 116 ada 3 (eski 1732) parsel numaralı 475,38 m² yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın Ferhat Şen’e devrine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/07/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2030 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

         Kararın devamı için tıklayınız.