Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 313                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

       16- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      b) Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kullanımının “Pansiyon” olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının 5 metreye düşürülmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/09/2017 tarihli raporunda;

       12.09.2017 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Nolu Ek Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2017 tarih ve 36521862-310.99-3697 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.06.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 13.07.2017 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza kurum görüşleri gelene kadar süre verilen “Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kullanımının “Pansiyon” olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının 5 metreye düşürülmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2017 tarih ve 36521862-310.99-3697 sayılı yazısında;