Geri Tüm Meclis Kararları

 

                                                                                                           T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 313                            

Karar Tarihi  : 13/12/2018                

KONUSU:


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

p) Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.             

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2018 tarihli raporunda;