Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :314                                       

Karar Tarihi  :14/07/2016                           

KONUSU:

             Menteşe İlçesi Yeniköy Mahallesi 2188 parsel numaralı 39.891,10 m² yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın ekli krokide koordinatları belirtilen 3.000,00 m² alanına Çok Amaçlı Salon yapılması koşulu ile bedelsiz olarak Menteşe Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/07/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2032 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

         Kararın devamı için tıklayınız.