Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 314                            

Karar Tarihi  : 14/09/2017                 

KONUSU:

         Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan, İlimiz, Marmaris İlçesi Armutalan Mahallesi 4427 parsel numaralı taşınmazın ekli krokide “A” ile gösterilen 752,66 m² yüzölçümlü alanının çay bahçesi ve otopark olarak işletilmesi amacıyla, idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilen hususlar dahilinde taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine ve işletme bedeli olarak elde edilen brüt gelirin %10’unun Büyükşehir Belediyemize ödenmesi suretiyle Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’ye işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.     

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 13/09/2017 tarih ve 47720051-301.01/2207 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında