Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :315                     

Karar Tarihi :14/07/2016         

KONUSU:

             Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarında kullanılmak üzere, 1 adet Ekskavatör ve 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyicinin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 13/07/2016 tarihli ve 41581300-301.03-2408 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

          Kararın devamı için tıklayınız.