Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 315                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

         Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca değerlendirilmeyen mülga Kızılağaç Köyü Tüzel Kişiliğinin mülkiyetindeki 3 adet taşınmazın Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince Ek-1’de sunulan Taksim Listesi kapsamında ilgili Tüzel Kişilikler adına paylaşılması hususunun görüşülmesi.     

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 13/09/2017 tarih ve 47720051-301.01-2206 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;