Geri Tüm Meclis Kararları

 

                                                                                                          T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 315                            

Karar Tarihi : 13/12/2018                

KONUSU:

Sermayesinin %100 oranında Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olduğu BELTES Tarım Orman Ürünleri ve Petrol Ticaret Anonim Şirketi’nin yazılı talepleri doğrultusunda, şirketin yeni yatırımlar ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmesi, geçmiş yıl zararlarından dolayı sermaye kaybının karşılanarak şirket özvarlığının güçlendirilmesi adına 30.11.2018 tarihli şirket yönetim kurulu kararı ile 50.000,00 TL olan sermayesinin 100.000,00 TL artırılarak 150.000,00 TL'ye çıkarılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07/12/2018 tarihli ve 79556812-105.04-E.6024 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.