Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :316                                       

Karar Tarihi  :14/07/2016                           

KONUSU:

            İlimiz Milas İlçesi Hacıabdi Mahallesi 135 ada 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18 parsel numaralı taşınmazlar ve 199 ada 24, 139 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/06/2016 tarihli ve 87026510-310.05.01-4311 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

          Kararın devamı için tıklayınız.